A1- Material paso a paso

  1. Ինչպես ողջունել և հրաժեշտ տալ, թվերը 1-20, օգտակար արտահայտություններ, այբուբեն
  2. Los números – Թվերը
    1. Canción Números
  3. Բայերի խոնարհում, ներկա ժամանակ, հայերեն բացատրություններով
  4. Առաջին գիտելիքները` ամփոփ ու կարճ
  5. Más gramática y ejercicios
  6. Diccionarios/ Բառարաններ` http://www.wordreference.com, http://www.diccionario.ru 
  7. Ejercicios/ Վարժություններ`

Ejercicio 1 (Pronombres personales)

Ejercicio 2 (Ser)

Ejercicio 3 (Tener)

Videos – Տեսանյութեր 

Saludos y despedidas

 

 

Cortometraje de Elías enamorado

 

Presentación de varias personas sin y con subtítulos

Presentación Laura

Presentación Eva (SGEL) 1

 

dc161f762b9b63e1bbbc64d53e4a71ad

  1. Ejercicios

 

 

Eva presenta a su familia

 

Advertisements