GRAMÁTICA

Conjugación de los verbos presente

http://clasesdesol.blogspot.am/2014/09/ejercicios-para-practicar-el-presente.html

 

 

  1. Տառեր և հնչյուններ, օրինակներ
  2. Բայերի խոնարհում, ներկա ժամանակ, հայերեն բացատրություններով
  3. Անկանոն բայերի խոնարհում, ներկա ժամանակ, ամբողջական սխեմա 

 

Advertisements