Հոդվածներ, մասնագիտական զարգացում կամ ինքնակրթություն