Քարտեզ

Ներկայացնում եմ բլոգի բաժինները և ենթաբաժինները

այստեղ զետեղվում են մասնագիտական հետաքրքրություն ներկայացնող հոդվածներ` հիմանկանում մանկավարժական բնույթի, կամ իսպանալեզու աշխարհին վերաբերվող

Հավաքված են իսպաներեն երգեր, որոնք կարող են օգտագործվել դասերի ժամանակ:

Ենթաբաժինների տեսքով տեղադրված են այն երգերի տեսանյութերը, որոնք պատրաստել ենք տարբեր խմբերի հետ:

Այստեղ հավաքված են իսպաներենի դասավանդման հետ կապված օգտակար նյութեր պարունակող էլեկտրոնային կայքերի, ինչպես նաև մանկավարժությանը վերաբերվող կայքերի հղումներ:

Իսպանալեզու ֆիլմերի բաժինն է, ենթաբաժիններում տեղադրված են ուսումնական պրոցեսում կիրառվող կարճամետրաժ ֆիլմեր:

Այստեղ տեղադրվում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ծրագիրը` առանձին ենթաբաժնի տեսքով:

Արխիվային բաժին է, ներառում է նախկինում կիրառված և այլևս ոչ ակտուալ ինֆորմացիա:

Ներառում է տարբեր իսպաներեն էլեկտրոնային բառարաններ:

Այստեղ տեղադրված են ուսումնական պրոցեսում օգտագործվող դասագրքերը, ինչպես նաև էլեկտրոնային կայքերի հղումները:

Սովորողների հետ կատարած թարգմանություններն են, ենթաբաժիններում առանձին տեղադրված են պոեզիայի թարգմանության նախագծի արդյյունքները:

 

Այս բաժնում զետեղվում են անհատական պլանները, աշխատաժամանակները, ամփոփումները, հաշվետվությունները, առհասարակ ոչ դիդակտիկ նյութերը:

Բաժինը հատկացված է իմ մասնակցությամբ ճամբարների մասին պատմող նյութերի համար:

Այստեղ ենթաբաժիններով ներկայացված են սովորողների հետ կատարած ճամփորդությունների պատումները:

Ներառում է իմ հոդվածները` զետեղված ենթաբաժիններում:

Տարվա ընթացքում տարբեր խմբերի հետ իրականացված կամ իրականացվելիք նախագծերն են` յուրաքանչյուրը առանձին ենթաբաժնում:

Այս բաժնի առանձին ենթաբաժիններում են տեղադրվում դասավանդման ընթացքում  կիրառվող հիմնական ուսումնական նյութերը:

Բաժինը նախատեսված է անձնական դիտարկումները,  մտորումները, դատողությունները, տպավորությունները տեղադրելու համար, ցավոք սրտի ժամանակի սղության պատճառով դեռևս չի լրացվել:

Advertisements